Szűk keresztmetszet vizsgálat
Szűk keresztmetszetnek tekinthetünk egy cégen belül minden olyan területet, pl. információáramlás, feladat menedzselés, döntések meghozatala, de akár emberi erőforrás is, ahol ezek nem az optimális működéshez megfelelő sebességgel, hanem lassan, késve, nehézkesen funkcionálnak, és ezzel veszélyeztetik, a cég megfelelő működését. Az elemzés a cég és folyamatai működését úgy vizsgálja, hogy a szűk keresztmetszetek feltérképezése mellett javaslatot ad ezek oldására is.

Ezen belül vizsgáljuk:
1. A fő folyamatok áteresztőképességét.
 • Az elemzés során feltérképezünk minden kulcsfolyamatot, és megvizsgáljuk, hogy a folyamat sebessége szempontjából melyek a meghatározó lépések. (leggyengébb láncszem elv).
 • A folyamat optimális működése érdekében javaslatot adunk a lassú lépések gyorsítására.

2. A döntéshozás minőségét és sebességét.
 • Vizsgáljuk, hogy a fontos döntések előkészítése hogyan történik, ki milyen szerepet tölt be az információk beszerzésében.
 • A döntés meghozatalának és a végrehajtásnak a minősége, kommunikációja és sebessége megfelel-e az általános elvárásoknak.

3. Nincs-e a hatáskörök felelősségek átfedéséből vagy nem meglétéből eredő konfliktus.
 • Itt vizsgáljuk, hogy a felelősségi körök egyértelműen tisztázottak-e (ki miért felel pontosan).
 • A felelősségekhez hozzá vannak-e rendelve a megfelelő hatáskörök.
 • Van-e a szervezeten belül érdekütközés, konfliktus a nem megfelelő hatáskör-felelősség-felhatalmazás miatt.

4. A feladatok elvégzésének rendszerét
 • A feladatelosztási folyamat feltérképezése.
 • Általános és ad-hoc feladatok kezelése elosztása.
 • Nyomon követés értékelése.

5. A kulcsemberek terhelését.
 • A kulcsemberek terhelése, időben és mennyiségben megfelelő-e?
 • Kiugró terhelések azonosítása, elemzése.
 • Terhelésoptimalizálás