Optimalizálás
Az optimalizálás projekt, több szinten komplexen, több irányból vizsgálja a vállalat működését. A legfontosabb szempont a vállalati értékképzés vizsgálata. Minden olyan terméket, szolgáltatást értéknek tekintünk, amiért a vevő fizetni hajlandó. Ez az elemzés magába foglalja a belső folyamatok és az érték képződés áttekintését, az ún. értékképző lánc működésének részletes felderítését, optimalizálását.

Ezen belül vizsgáljuk:

A stratégiai célok és a napi tevékenységek kapcsolatát
A vizsgálat tárgya az, hogy a rövid távú célok mennyire harmonizálnak a stratégiával, mennyire koherensek a különböző részegységek céljai, minden cél eljut-e a megfelelő szintekig, ott megértették és elfogadták-e ezeket a célokat, és ezek irányában folynak-e a napi tevékenységek.

Az értékképzési lánc működését
A vizsgálat a cég működésén belül az értékképzési folyamatokat, azok tudatosságát, támogatottságát, működésének minőségét vizsgálja, elemzi.

A különböző funkciók szerepét az értékképzésben
Elemezzük, hogy a különböző területek milyen szerepet játszanak az új érték előállításában, ezek között milyen kapcsolat áll fenn, vagyis azt, hogy hogyan "menedzseli" a cég az érték előállítását, a lánc működtetését. Megkeressük, hogy vannak-e olyan területek ahol átfedés ill. lefedetlenség van, és ennek felderítjük okait, forrásait

Az erőforrások allokációját
Elemezzük, hogy a szükséges és elégséges erőforrások rendelkezésre állnak-e és a megfelelő területekre allokálódnak-e. Megvan-e a kulcsemberek megfelelő tudása és kompetenciája és hatásköre a feladataik elvégzéséhez.

A külső / belső tartalékokat és hasznosításukat
Itt felderítjük azokat a külső és belső tartalékokat, amik a magában a cégben, termékstruktúrájában, szolgáltatásaiban, a munkatársak tudásában és tapasztalatában rejtve vannak, és viszonylag kis ráfordítással kiaknázhatóak lennének.

A veszteségeket / szűk keresztmetszeteket
Elemezzük, a folyamatok szűk (esetleg túlságosan tág) keresztmetszeteit, melyek lassítják, vagy éppen gátolják az értékképzést. Felderítjük az indokolatlanul meglévő ismert és látens (lappangó) veszteségforrásokat, ill. azt hogy van e tudatos tevékenység ezek azonosítására, csökkentésére, eliminálására.